Tjänster - kvalitetssäkring

För Signifio är kvaliteten av yttersta vikt!

Vi kan tillhandahålla översättningar av allra bästa kvalitet eftersom vi bara använder oss av professionella facköversättare. Alla våra översättare har flera års erfarenhet, intygat av styrkta referenser. När din text har överförts till målspråket av en översättare med målspråket som modersmål kontrolleras den alltid av en annan infödd språkgranskare. På Signifio låter vi professionella språkgranskare leta efter framför allt stavfel samt grammatiska och stilistiska fel. På Signifio får riktiga, mänskliga översättare sköta sådant som tekniken fortfarande inte klarar av att utföra på egen hand. Vi erbjuder språktjänster i enlighet med kraven i DIN EN 15038. Titta gärna vår registrering på DIN CERTCO (nr. 7U317).

Översättningsverktyg (CAT):

På Signifio använder vi alltid översättningsverktyg. Alla inblandade översättare i ett översättningsprojekt har alltid tillgång till ständigt uppdaterade, kundspecifika översättningsminnen (TM) samt, i de fall där det krävs, specifika ordlistor.

Vi vill bli din långsiktiga översättningsleverantör för alla dina framtida projekt:

När du kontaktar oss för första gången, tilldelas du en personlig projektledare på Signifio. Din projektledare övervakar dina översättningsprojekt från början till slut och vidtar alla nödvändiga kvalitetssäkringsåtgärder. Vi föredrar skräddarsydd personlig rådgivning med varje enskild kund för att bättre förstå deras behov. Vår unika företagskultur gör att de allra bästa facköversättarna gärna jobbar med oss och det gör oss i sin tur till den idealiska partnern för alla dina affärsbehov.

Kontaktuppgifter

Jourtelefon (dynget runt):
+49 (0) 561 22 07 08 53

E-post: service@signifio.de

Logo